Welcome.

VLAN (David): VLAN

Extranet and PAN (Shahzeb): here

Internet (Nathaniel): Internet

SAN (Tim): SAN

LAN (Kevin): LAN

P2P (Brian): P2P

WAN (Saim): WAN

VPN (Richard): VPN

WLAN (Howard): WLAN

The source of the poster may be found here: Poster